منظور از تاریخ مشمولیت اشخاص در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. منظور از تاریخ مشمولیت اشخاص در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟
0
0

تاریخ مشمولیت برای مودیانی که در حال فعالیت هستند از تاریخ فراخوان و برای مودیانی که بعد از تاریخ فراخوان شروع به فعالیت رسمی نمودند، از تاریخ شروع فعالیت آن ها می‌باشد. مودیان از تاریخ مشمولیت ملزم به صدور ارسال صورت حساب های الکترونیکی به سامانه مودیان میباشند.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

برای ارسال لطفا ابتدا وارد خود شوید.

فهرست